HistorienMedarbeidere for 20 år siden: Foran f.v: Roger Sandvik, Stein Vidar Eikhom, Alf Repstad, Per Nygaard, Øystein Eikås, Gunnar Homme, Petter Sødal. Kåre Aasen, Arne Repstad, Jostein Repstad, Svein Repstad og Arnstein Repstad. Bak f.v: Frode Bakken, Endre Myran, Helge Repstad, Magnar Daland, Alf tore Bringsdal, Vidar Nodbø, Terje Eikås, Jan Harald Syvertsen, Terje Tønnessen, Gunleiv Djupesland.
(Ikke til stede: Reidun Gustavson og Leif Stedal)

Det startet som et enmannsforetak i 1950. I dag fremstår Repstad Anlegg as som en profesjonell totalentreprenør og er i dag 80 % eid av Repstad AS Holdingselskap.
 
Det var Jostein Repstad, en ihuga Søgnegutt på 22 år, som i 1950 valgte å etablere bedriften, den gang primært for å utføre maskinelt jordbruksarbeid for de bøndene i Søgne som trengte denne type hjelp. En traktor ble kjøpt inn, og Repstad var i gang. Den store konkurrenten den gang var faktisk hesten.
 
Traktoren til Jostein Repstad var stadig å se i aktivitet, blant annet med å pløye jorder og annen utmark. I tillegg drev han vedlikeholdsarbeider for såvel kommunen som Statens vegvesen, da fortrinnsvis for å holde veinettet i orden og fremkommelig med datidens kjøretøyer.
 
Starten var tung.
Repstad fikk ikke låne penger i banken. Få hadde tro på at de tjenester han ønsket å tilby, hadde noen fremtid. Men Repstad krummet nakken, kjøpte en traktor for egne midler, og med penger han fikk låne av andre som var mer fremsynte, og holdt de første årene på alene. Det var tydelig at Jostein Repstad hadde satset på en nisje det var et økende behov for.
 
I 1954 kjøpte han en større traktor, etter den tids målestokk en stor anleggstraktor. Ikke bare kunne han påta seg flere og større oppdrag for bøndene, han ble også en viktig samarbeidspartner for så vel kommune som vegvesen i forbindelse med byggingen av nødvendig infrastruktur i Søgne. Behovet for transport økte kraftig utover på 1950 tallet. Folk begynte å flytte til Søgne. Og den første store jobben Repstad fikk, var å kjøre inn utstyret i forbindelse med byggingen av stamveien fra krysset Kjevik/Timenesbakken og videre fram mot Lillesand, veien som i dag er gamle E18.
Den første hovedentreprisen for Søgne kommune fikk Jostein Repstad i 1960, i forbindelse med at Hermannsbekken på Tangvall skulle legges igjen i store betongrør. Oppdraget var stort. Det tok tid, og for jobben mottok Repstad 46.738 kroner, et formidabelt beløp sett med datidens øyne.
Da selskapet rundet 25 år var det 4-5 ansatte. Sønnen Arnstein begynte i 1975 og sønnen Svein i 1980. I 1980 var arbeidsstokken utvidet til 23 ansatte og omsettingen utgjorde 17 millioner. Fra 1980 holdt selskapet til i Lohneveien i Søgne. I år 2000 arbeidet 39 personer i firmaet, som omsatte for 40 millioner.
 
- Far ble syk i 1976, og måtte ta en pause. Det var da viktig å ta et valg: Enten at selskapet kunne fortsette, eller å redusere aktiviteten. Vi valgte det første, sier Arnstein Repstad, som da var 22 år gammel og er daglig leder i Repstad AS, eier og administrasjonsselskap til Repstad Anlegg, samt flere andre selskap innen eiendomsutvikling, økonomiske tjenester og verksted. Unggutten gikk på med krum hals. De ansatte var med. Sammen drog de lasset.
Selskapet fikk nye oppdrag og aktiviteten økte ytterligere. - Vi fikk oppdrag langt utenfor Søgnes kommunegrense. Blant annet har vi vært på en rekke alpinanlegg, særlig på Østlandet, hvor vi har anlagt bakker, og bygget snøkanonanlegg. De største jobbene i så måte fikk vi på Norefjell, minnes Arnstein Repstad.Da hadde vi noen traktorer og et par traktorgravere, og enda en ny traktorgraver ble kjøpt inn. Det var i den tiden vi begynte på den store vannledningen til Nygård og Stokkelandskogen. Oppdraget var så stort, at vi hadde ikke mannskaper nok til å påta oss andre jobber. Men vi fikk sluttført jobben, og kunne gå i gang med nye oppdrag, forteller Arnstein Repstad, som fortsatt jobber i bedriften.
 
- Vinteren 1969/70 ble vi hyret inn i forbindelse med byggingen av E-18/39 gjennom Søgne. Det ble store oppdrag med omlegging av veier, vann, avløp og kabelanlegg. Oppdragene var utfordrende og store, og vi var med hele tiden, helt fram til veien ble åpnet i 1987, forteller Repstad.
 
Gjennom 80, 90 og de siste tiårene har utviklingen fortsatt, antall maskiner, medarbeidere og selskaper har økt betraktelig under Repstad AS
Holdingselskap.
Pr. desember 2010 har konsernet totalt 140 medarbeidere, 46 gravemaskiner, 9 hjullastere, 9 dumpere og 9 lastebiler. 40 mindre firmabiler, samt to knuseverk og teller i alt 16 selskaper, helt eller delvis eid av Repstad AS.
De senere årene har Repstad Anlegg hatt flere store oppdrag. Bygging av Oddernestunnellen, ny E- 18 fra Kristiansand til Grimstad og ikke minst bygging av ny Vågsbygdvei i Kristiansand. Pr. desember 2010 har Repstad Anlegg rundt 60 medarbeidere på anlegget. Denne kontrakten er til nå den største Repstad Anlegg har skrevet.

Bildet t.h: Jostein Repstad.