Om Repstadkonsernet
Repstad AS skal være en aktiv eier og pådriver for at best mulig resultater oppnås
i de enkelte datterselskaper og tilknyttede selskaper.

Hovedkontoret ligger på Høllen vest i Søgne.
Arnstein Repstad er daglig leder i Repstad AS Holdingselskap samt
styreleder i flere av Repstad AS,s datterselskap. I mai 2008 ble Repstad
valgt som leder av Mef,s (Maskinentrepenørenes forbund) hovedstyre for 2 år,
og ble gjenvalgt for to nye år i mai 2010.

Her finner du en selskapsoversikt for Repstad konsernet >>>