Geodesiavdelingen

Av Erlend Raen, daglig leder geodesi.
Repstad har inngått en samarbeidsavtale mellom med Blinken AS som innebærer salg av korreksjonsdata til alle entreprenører, kommuner og andre firmaer som har GPS utstyr.

Repstad har pr i dag fem basestasjoner fordelt rundt om i Sør-Norge som kontinuerlig sender ut korreksjons-data til alle GPS mottakere som har fått tildelt ett brukernavn og passord. Dette gjør at brukeren oppnår såkalt ”fix-løsning” og kan måle på cm nivå, både i grunnriss og i høyde. Ved hjelp av Geodesiavdelingen i Repstad kan brukeren få alle de nødvendige data matet inn i maskinen eller på måleboka som han eller hun trenger for å utføre jobben.

Konsulenter og arkitekter er stort sett flinke til å lage gode stikningsdata. I det siste har vi sett at 3D-modeller, for eksempel av ett veganlegg, kommer mer og mer. Om det digitale grunnlaget skulle være for dårlig er det ikke uvanlig at Geodesi avdelingen i RA prosjekterer nødvendige stikningsdata selv. Bakgrunnskart, vegmodeller, grøfteprosjekter, ulike overflater og diverse punktfiler er mye brukt.
SiteLink er blitt ett daglig uttrykk i jobbsammenheng. De fleste har hørt om det men de færreste vet særlig mye om det.

Poenget er overføring av digitale data fra en pc til en annen. Til vårt bruk vil det si at alle maskinstyringsdataene går fra pc`en til Per Christian Andersen og ut til hver enkelt maskin. Dette kan også brukes motsatt vei. Altså innmålinger som maskinfører har gjort hentes direkte fra anlegget uten å måtte fysisk ut til maskinen for å hente dem ut. Alt dette skjer mens maskinen er i full produksjon, ingen stans er nødvendig for at dataflyten skal fungere.

Det finnes også mange andre fordeler med dette. Blant annet forenkles supporten betydelig da det er mulig å overstyre skjermen i maskinen fra pc,en til fagansvarlig for avdelingen. Både support og maskinfører kan sitte og følge med på skjermen samtidig.

Vi jobber stadig med å videreutvikle vårt geografiske dekningsområde for basene. Blant annet er det tenkt å plassere en ny basestasjon i området Evje/Bygland. Dette er foreløpig i planfasen.

Alle basene er satt opp slik at ved ett eventuelt strømbrudd som følge av for eksempel tordenvær vil systemet restartes automatisk uten menneskelig innblanding. Det samme gjelder ved feil på linjen hos nettleverandør.
Oppdateringer av soft- og hardware og eventuell feilsøking på basene skjer på kontoret hos Blinken. Alt dette gjør at risikoen for langvarige brudd og problemer med basene reduseres betraktelig og all tiden som hadde gått med til ”tull” heller kan brukes til noe mer fornuftig.

Ellers opplever vi at kravene til dokumentasjon og ferdigdata stadig når nye høyder. Dette er en utfordring for oss i anleggsbransjen. Vi må sørge for å være oppdaterte når det gjelder programvare og stikningsutstyr, samtidig som vi må passe på å være rasjonelle og se hvor vi kan legge begrensninger. Uansett, slik som kravene er blitt i dag, så er behovet for stikkere og datakyndige personer stadig økende. Egne stikningsorganisasjoner i prosjektene er nødvendig, og arbeidsoperasjonene for den enkelte blir stadig mer omfattende og innviklet. Jeg håper derimot, at toppen snart er nådd, og at vi nå kan rette fokus mot effektiv dataflyt og leveranse av ferdigdata og dokumentasjon mellom konsulent, byggherre og entreprenør.
 
Vær oppmerksom på at vi alltid er på jakt etter dyktige medarbeidere. Kontakt geodesileder Erlend Raen om kunne tenke deg å søke jobb hos oss!