Ny FV 456 - Vågsbygdveien

Repstad bygger, i arbeidsfellesskap med NCC, ny FV 456 ny firefelts veg fra Kolsdalen til Lumberkrysset i Kristiansand. Utbyggingen av denne strekningen startet i august 2010. Strekningen er planlagt ferdigsstilt i løpet av 2014. I animasjonene under kan du se hvordan det hele blir når arbeidet er ferdig,
Animasjonen er laget av Dynograph på oppdrag fra Statens Vegvesen Region Sør.