Ledige stillinger i Repstad

Kalkulatør til en av Sørlandets største maskinentreprenører

Repstad Anlegg AS har ledig stilling som kalkulatør. Dette er en nøkkelstilling i bedriften og som kalkulatør jobber du  tett opp mot resten av ledelsen og driften.