FV 456 - HANNEVIKDALEN


Formann Vidar Aakerblad i Hannevikdalen/E39.

Som en del av Vågsbygdveiprosjektet skal også E39 gjennom Hannevikdalen utbedres, og vil ende opp i 2014 i en relativ ny planløsning med 2 felt i begge retninger. I perioden frem til anleggsslutt i 2014 vil denne delen av E39 få mange midlertidige omlegginger. Bl.a. skal eksisterende Hanneviktunnel totalrehabiliteres og utvides og frem til ultimo 2013 vil veistrekningen ha to felt. Når tunnelarbeidet er gjennomført vil bilister få to felt gjennom Hannevikdalen østgående. Hele dette delprosjektet skal ende opp i to felt hver vei.