REPSTADMAGASINET


Repstadmagasinet produseres og distribueres jevnlig til ansatte, kunder, samarbeidspartnere og til samtlige kommuner i Aust- og Vest Agder. Magasinet er i sin helet produsert på "huset" og har et opplag på rundt 450 eks. Etter en periode blir det også tilgjengelig på nett og siste nummer finner du her >>>

Kvaliteten på bildene er redusert for å gjøre magasinet webvennlig. Vil du se tidligere versjoner finner du disse under fanen Repstad Anlegg > R Magasinet