FÅ SKADER


FÅ SKADER
-Vi har vært opptil 75 mann på prosjektet på Vågsbygdveien, og til nå har vi hatt 7 skader, kun en skade med fravær, sier HMS ansvarlig Asbjørn Narvestad (bildet).
- Vi har hatt 507 innmeldte RUH (rapport om uønsket hendelse) til nå, og dette er meget oppløftende. Vi har hatt meget høy fokus på bevisstgjøring av KS-HMS fra første dag her på prosjektet, og så mange RUH betyr at det aller meste blir innrapportert, og det er jeg godt fornøyd med så langt, fortsetter Narvestad.

- Noe av grunnen til at vi har hatt så få skader med fravær, er at de som har fått en eller en annen skade har vært i stand til å gjøre andre jobber, så de har vi "satt på kontoret”. Vi har vært flinke til å finne alternativt arbeide og det mener jeg har vært nyttig for medarbeidere på prosjektet.
KS - HMS arbeidet består av å være ute på anleggene, ha brakkemøter en gang i uken og her sette fokus på sikkerhet. Vi har også vernerunder sammen med byggherren og NCC som begge også har et sterkt fokus på dette temaet, sier HMS lederen.

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) henter hvert år inn tall fra medlemsbedriftene og tallene viser et sterkt økt fokus på sikkerhet i bransjen.

I 1993 var det innmeldt 494 yrkes-skader mens det i 2011 ble meldt inn 265. Dette på tross av at antall ansatte i EBA har øket fra ca. 15.000 til 20.000,-. Sykefraværet ligger jevnt på i underkant av 5 %.