Nytt prosjekt i Aust-Agder

Anlegget på fv 409 i Arendal. (Foto: Repstad Anlegg).
Repstad Anlegg skrev rett over nyttår kontrakt med Statens Vegvesen på å bygge fv 409 Krøgenes – Tromøybrua.

Prosjektet omfatter å bygge 500 meter med ny fylkesvei med parallell gang/sykkelvei og bygging av ca 300 meter med kommunal vei.

Prosjektet går igjennom eksisterende industriområde på Krøgenes og skal knyttes sammen med ny adkomstvei i prosjektet til Nye veier Arendal – Tvedestrand.

Graving og sprengningsarbeider med mer
Vår del av jobben her består av graving og sprengningsarbeider, betongarbeider (kulvert på 10x29x7,4m), kommunalt vann og avløp, belysning, asfalt, veimerking, grøntområder og relevante arbeider frem til komplett ferdig anlegg.

Det skal også i prosjektet rives noen eldre industribygg.

Jobben er godt i gang og sprenging og masseforflytning pågår. Rivningsarbeider er også igangsatt.
 
Oktober 2019
Jobben skal overleveres til statens vegvesen i oktober 2019, så dette er et prosjekt som skal gå med god trykk igjennom hele byggeperioden.
 
Vi søker også etter flere medarbeidere, se på ledige stillinger for mer informasjon og ta kontakt med kontaktpersonene om det er noen som har spørsmål om dette.