Fem nye jobber til Repstad Anlegg


GANG- OG SYKKELVEI SONGDALEN
Onsdag signerte Repstad Anlegg kontrakt med Statens Vegvesen på bygging av gang- og sykkelvei mellom Vatneli og Kilen i Songdalen kommune.

Jobben starter i september/oktober og vil pågå frem til høsten 2019. Entreprisetype er totalentreprise og vi skal stå for både prosjektering og bygging av veien. Det skal bygges 1.400 meter med gang sykkevei og fylkesveien skal asfalteres på nytt.

Arbeidene består også i å sprenge ned fjell langs veien, fylle opp på utsiden av dagens vei, natursteinsmurer, bussholdeplasser, overvannshåndtering og utvidelse av bru i Kilen.

Dette er en jobb som passer Repstad Anlegg godt og vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet i Finsland.

HANNEVIKA KRISTIANSAND
Otera har fått arbeider med å føre frem ny høyspent fra Hannevika til Elkem. Repstad Anlegg skal utøfre grøftearbeider ifm med dette. Jobben er å grave grøfter i sterkt trafikkerte arealer og legge kabelrør i OPI kanaler og tradisjonelle grøfter.

I samme område har vi også jobben med microtunell for Agder Energi. Jobben består av å etablere to microtuneller med ett strekk på ca 130 meter for føring av trekkerør og kabling over vågsbygdtunellen i Hannevika. Arbeidene skal være ferdig til høsten 2018.

HAVNEGATA KRISTIANSAND
Vi er tildelt oppdraget med å grave fjernkjøling for Agder Energi i Havnegata Kristiansand. Jobben består av å grave ned to rør i strekk på cirka 300 meter i dimensjonene 450 og 315 millimeter.

Gata er trafikkert og det er store dimensjoner som skal forsere eksisterende infrastruktur i bakken. Jobben skal være ferdig høsten 2018

BOLIGFELT, KILENESET SØGNE
Repstad Anlegg har fått oppdraget med å bygge boligfelt for Repstad Eiendom på Kilenest i Søgne.

Jobben er tradisjonell vei, vann og avløpsjobb med nedsetting og levering av kommunal kloakkpumpestasjon. Det skal også planeres for boliger. Arbeidene skal være ferdig i løpet av våren/sommeren 2019.

AUSVIGA SØGNE
Repstad Anlegg er tildelt oppdraget fra Ausvigheia AS på å levere byggeklar tomt for barnehage i Havåsen.

Jobben består av å sprenge ned en del fjell og masseutskifte myr klar for at byggearbeider av ny barnehage kan starte høsten 2018.