Ny kontrakt i Søgne

Repstad Anlegg skal opparbeide boligfelt på Kjellandsheia for Repstad Eiendom.

Arbeidet består i å sprenge og planere tomter samt komplette tekniske anlegg (vei, vann og avløp).

Arbeidet er i gang og forventet fullført høsten 2017.

Vi takker for tilliten!