Ny kontrakt i Søgne

Repstad Anlegg skal opparbeide boligfelt i Ausviga for Ausviga Eiendom AS.

Arbeidene består av å opparbeide tomter samt komplette tekniske anlegg (vei, vann og avløp).

Arbeidet med første byggetrinn er i gang og forventes ferdig høsten 2017.

Vi takker for tilliten!